Tổng quan

Để đảm bảo bài viết (post) chuẩn về mặt nội dung: Tối ưu hóa cấu trúc SEO và hình ảnh sử dụng, xin vui lòng thực hiện lần lượt các bước dưới đây, không nên bỏ qua bất kỳ bước nào trong Quy trình.

  1. Viết bài trong Word
  2. Xử lý hình ảnh
  3. Tạo bài viết
  4. Sửa bài viết
  5. Xóa bài viết
  6. Tài liệu hướng dẫn khác

1. Viết bài trong Word

Viết bài hoàn chỉnh trong MS Word hoặc một công cụ soạn thảo văn bản nào cũng được. Bài viết yêu cầu có cấu trúc chuẩn SEO.

2. Xử lý hình ảnh

Ảnh sử dụng yêu cầu có kích thước và độ phân giải tương thích với Website. Ảnh phải được tối ưu hóa để đảm bảo tốc độ tải trang tốt.

3. Tạo bài viết

Cách tạo bài viết đúng theo chuyên mục sau khi đã chuẩn bị nội dung và cách xuất bản đúng thời gian thực hoặc hẹn giờ xuất bản.

4. Sửa bài viết

Chỉnh sửa bài viết đã xuất bản về nội dung, thời gian xuất bản như nào?

5. Xóa bài viết

Những bài viết không phù hợp với tiêu chí có thể xóa như nào?

6. Tài liệu hướng dẫn khác

Các hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từ nhà phát triển