Bài 6: Tài liệu hướng dẫn khác

Bài 6: Tài liệu hướng dẫn khác

Các kiến thức cơ bản sử dụng cho website mới: 1. Sử dụng CMS WordPress (Gutenberg) See more article: https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-use-the-new-wordpress-block-editor/ 2. Sử dụng Elementor Pro Tài liệu: https://elementor.com/help/ 3. Sử dụng SEO Tool Rank Maths Tài liệu: https://rankmath.com/kb/score-100-in-tests/ Other: https://www.wpbeginner.com/wordpress-seo/

Tổng quan

Tổng quan

Để đảm bảo bài viết (post) chuẩn về mặt nội dung: Tối ưu hóa cấu trúc SEO và hình ảnh sử dụng, xin vui lòng thực hiện lần lượt các bước dưới đây, không nên bỏ qua bất kỳ bước nào trong Quy trình. Viết bài trong Word Xử lý hình ảnh Tạo bài viết…